disclaimer

Alterra, Wageningen UR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande het gebruik van het lespakket onsklimaat.nl, correctheid en kwaliteit van de gegevens die het verzameld worden, schade die ontstaat aan elektronische apparatuur bij het installeren of het gebruik van de software of persoonlijk letsel opgelopen bij het verzamelen van data.